TEGEVUSALAD

-        sadamate ja veekogude süvendus
-          veevarustus-, kanalisatsiooni- ja küttesüsteemide ehitus
-         gaasitööd
-         süvendus-, hüdrotehnilised- ning maaparandustööd
-         elektri- ja sidetööd
-   kaevetööd
-         telekommunikatsioon
Elust enesest talvakas@talvakas.ee - www.talvakas.ee Intranet