TEHTUD TÖÖD

-         Muuga sadama II etapp - kai ja täitepinnase tööd
-        Väätsa prügila 3-nda ladestusala ehitus
-        Audru vallas gaasitrassi väljaehitus 14 km
-        Kilingi-Nõmme linna kaabeltelevisiooni võrgu väljaehitus
-           Kundas gaasitrassi ehitus ca 1,7 km
-        Muuga sadama I etapp - konteinerterminali akvatooriumi süvendus setetest ja kaide demontaaž
-           Paikuse prügila (Paikre) drenaaži, vee, kanalisatsiooni trasside ehitus ja pumplate paigaldus kogupikkusega 8 km
-           Paikuse vallas gaasitrasside ehitus kogupikkusega 9 km
-           Pappsaare elamurajoonis vee ja kanali väljaehitus 1,2 km
-           Peipsi järvel süvendustööd mahuga 100 000 m³
-           Pärnu linnas gaasitrassi ehitus kogupikkusega 8 km
-           Pärnu maakonnas Valgeranna elamurajoonis vee ja kanali väljaehitus 1,5 km
-           Pärnus Mõrra tn vee ja kanali ehitus kogupikkusega 3,5 km
-           Pärnus Raekülast – Uuluni sidetrassi ehitus kogupikkusega 9,5 km
-           Pärnus Tallinna mnt vee, kanali ja sadevee väljaehitus, trasside kogupikkus ca 7 km
-           Sindi linna gaasitrasside ehitus kogupikkusega 12 km
-        Skulte (Läti) sadama akvatooriumi süvendus
-          Tartus Antsumetsa arendusel kõikide kommunikatsioonide väljaehitus koos teede ehitusega kogupikkusega 3,5 km
-           Vändra alevis gaasitrassi väljaehitus kogupikkusega 2,7 km
-           Vändrast Pärnusse gaasitrassi ehitus kogupikkusega 47 km
Elust enesest talvakas@talvakas.ee - www.talvakas.ee Intranet